Presendicy

 


João Freitas Coroado, President

Nuno Madeira, vice President;
José Farinha, Pro-President;
Natércia Santos, Pro-President;
Rita Ferreira Anastácio, Pro-President;
Margarida Pinto Coelho, Secretariat;
Isabel Nunes, Secretariat;

-
-
-
- Pro-President for Quality and Sustainability
- Pro-President
-
-

 

 

 

 

 

 

 


 

^ Topo