Josť Luis A. Bobela Bastos Carreira
 
Josť Luis A. Bobela Bastos Carreira
Professor Coordenador
Engenharias
tel:                Ext:
Email
Gabinete
 
No IPT desde 1988